Barentshavet-region er best i verden

Halfdan Millang, CEO i RN Nordic Oil, mener det ikke er noe bedre sted i verden å drive med olje og gass.

– Konklusjonen er at i et verdensbilde så kommer Barentshavet på topp hva det gjelder konkurransedyktighet. Vi er den beste offshore-regionen til å kombinere lav risiko og høy gevinst, sier Halfdan Millang, daglig leder i RN Nordic Oil.

Millang sier årsaken til dette i stor grad er på grunn av skattesystemet i Norge.

– Skattesystemet er svært godt gjennomtenkt og gjør at vi har lav risiko. I tillegg har det også skjedd en revolusjon innen boring i Norge som ikke har skjedd noen andre steder. Vi borer raskest og billigst, sier han.

les mer på:
https://www.ifinnmark.no/hammerfest/nyheter/naringsliv/barentshavet-best-i-verden/s/5-81-468094