Hammerfest er knutepunktet for olje- og gassvirksomheten i Barentshavet

Denne uken gjør vi ekstra stas på en av de som skal ha en stor ære for at Hammerfest er knutepunktet for olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Vi hadde kake i kantinen på onsdag, og i dag holder vi avslutningsmiddag.

Herold Paulsen hadde 1. mars 1981 sin første arbeidsdag i Norbase, som ble til Polarbase i 1985, og 28.2.2017 hadde han sin siste arbeidsdag. 36 år har han jobbet for at Hammerfest og Polarbase skulle utvikle seg innenfor petroleum, 29 av disse som administrerende direktør.

Petroleumsaktiviteten har variert voldsomt over disse 36 årene, og man har vært nødt til å tenke kreativt for å holde hjulene i gang.

Den stadige utviklingen, og perioden der Polarbase var involvert i havbruk trekkes fram som gode minner av Herold selv.

Bildet er fra 30-års jubileumet til Polarbase, der Herold mottok medalje for lang og tro tjeneste.

Vi takker så mye for innsatsen og ønsker deg lykke til i en ny tilværelse. Døren vår er alltid åpen!