Ansatte

Administrerende Direktør
Ketil HolmgrenSend epost
480 298 33

Økonomi- og
administrasjonssjef

Bente Morland


Send epost
922 122 42

Eiendomssjef
HMSK-leder
John-Kåre Grøsnes


Send epost
913 152 85

Markedssjef
Petter BjørkliSend epost
955 214 32

Driftsleder
Kurt PaulsenSend epost
916 346 43

Leder terminaldrift
Oddvar LindSend epost
905 545 22

Ledige Stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Norsea Group

NorSea Group

Polarbase er en del av NorSea Group as, og er dermed med i et landsomfattende basesamarbeid. Polarbase er den nordligste av basene og har spesielt ansvar for aktiviteten i Barentshavet.

Besøk NorSea Groups hjemmeside

Besøk Norseagroup

Historie

Historie

Polarbase ble etablert i 1984 og startet aktiviteten sin på Fuglenes i Hammerfest kommune. I 1986 flyttet basen til Rypefjord, ca. 4 km fra Hammerfest sentrum. Siden oppstarten har Polarbase håndtert forsyning og logistikk for over 100 brønner i Barentshavet, samt utbyggingen av Hammerfest LNG og Goliat..

Gamle bilder fra basen

HMSK

Sikkerhet

Polarbase er sertifisert innenfor ISO 9001 og ISO 14001. Baseområdet er også underlagt ISPS-kravene samt
NOG 091. Vi har 24/7 portvakt og alle som skal ferdes inne på området trenger adgangskort. Dette er ledd i å oppnå vår null-filosofi når det gjelder skade på personell, utstyr og miljø.