Skjema

Søknad adgangskort og kjøretillatelse

Fyll ut skjema inkludert mail adresse til personen som skal ha adgang og send dette på mail til: info@polarbase.no.

Når søknaden er godkjent sendes Polarbase kurs ut til vedkommende på mail, kurs må gjennomføres og påfølgende test må bestås før kort kan utstedes.

Henvendelse i vår resepsjon for produksjon og utlevering av kort

Skjema for søknad om adgangskort og kjøretillatelse på Polarbase området finner du her:

Sikkerhet og kurs

På Polarbase har vi en null-filosofi når det kommer til skade på personell, miljø og utstyr. Det er derfor viktig at alt personell som ferdes på området har gjennomført sikkerhetskurs og bærer adgangskort synlig. All personell som ferdes på basen må sette seg inn sikkerhetsinformasjon og varslingsrutiner for basen.

 
 

Varmt arbeid og arbeidstillatelse

All form for varmt arbeid på Polarbase området skal meldes og godkjennes før arbeidet igangsettes.

Med varmt arbeid mener vi:
Sveising, skjæring, kutting, brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme og/eller gnister.

Godkjent/signert skjema skal være tilstede på arbeidsstedet under arbeidet.

Skjema fylles ut og sendes på mail til:
ordre@polarbase.no